mobile-menu-icon
DÅRLIG ÅNDE

INFORMASJON FOR
TANNLEGE-
OG HELSEPERSONELL

HALITOSE

HALITOSE (DÅRLIG ÅNDE)

Halitose rammer menn og kvinner i alle aldre, og kan få sosiale konsekvenser for dem som rammes. En vanlig misforståelse er at halitose kommer fra magen. Men halitose oppstår faktisk i munnhulen i cirka 90 prosent av alle tilfeller, og forekomsten er høy. Studier viser at opptil 50 prosent av befolkningen har problemer med halitose.1,2,3

Halitose kan deles inn i to kategorier: endogen og eksogen. Eksogen ånde skyldes ytre faktorer som hvitløk, tobakk og krydret mat, mens endogen ånde oppstår i munnhulen (altså i rundt 90 prosent av alle tilfeller).

References:

  1. 1. Tonzetich J. Production and origin of oral malodor: a review of mechanisms and methods of analysis. Journal of Periodontology (1977) 48: 13-20.
  2. 2. Quuirynen M. Management of oral malodour. J Clin Periodontol (2003) 30 (Suppl.5) 17-18.
  3. 3. Wåler S.M, Jonski G, Young A and Rölla G. Halitosis - nytt om diagnostikk og behandling. Odontologi (2001).
  4. 4. Hugosson, A, Norderyd O, Slotte C, Thorstensson H. Distribution of periodontal disease in a Swedish adult population 1973, 1983 and 1993. J Clin Periodontol (1998) 25: 542-548.
  5. 5. Johansson B. Bad breath. Prevalence, periodontal disease, microflora and inflammatory markers.Department of Periodontology, Karolinska Institutet (2005) 9-31.
  6. 6. Kleinberg I, Westbay G. Oral malodor. Crit Rev Oral Biol Med (1990) 1: 247-259.
  7. 7. Scully C, El-Maaytah M, Porter SR, Greenman J. Breath odor: Etiopathogenesis, assessment and management. Eur J Oral Sci (1997) 105: 287-293.
  8. 8. Thrane P, Jonski G, Young A, Rölla G. A New Mouthrinse Combining Zinc and Chlorhexidine in Low Concentrations Provides Superior Efficacy Against Halitosis Compared to Existing Formulations: A Double-Blind Clinical Study. J Clin Dent (2007) 18: 82-86.
  9. 9. Thrane P, Jonski G, Young A, Rölla G. Zn and CHX mouthwash effective against VSCs responsible for halitosis for up to 12 hours. Dental Health (2009) 48:2-6.
  10. 10. Thrane P, Jonski G, Young A. Comparative effects of various commercially available mouth-rinse formulations on halitosis. Dental Health (2010) 49: 6-10.
  11. 11. Saad S, Greenman J, Shaw H. Comparative effects of various commercially available mouthrinse formulations on oral malodor. Oral Diseases (2011) 17: 180-186.
  12. 12. Ademoviski et al. Comparison of different treatment modalities for oral halitosis. Acta Odontol. Scand. (2012) 3: 224-233.

Vanlige endogene årsaker til halitose

 • Dårlig munnhygiene
 • Gingivitt
 • Munntørrhet (xerostomi) grunnet lite eller total mangel på spytt i munnhulen. Når spyttproduksjonen avtar, øker vanligvis mengden av bakterier, som i sin tur kan forårsake halitose.
 • Periodontitt er en endemisk sykdom. Studier viser at 40 prosent av alle voksne har en viss grad av periodontal sykdom, og at 10 prosent har en alvorlig periodontal sykdom. Forskning viser at det er en klar sammenheng mellom periodontitt og mengden av flyktige svovelforbindelser, spesielt utbredelsen av metylmerkaptan. Pasienter som lider av periodontitt, lider også generelt sett av halitose.4
 • Implantater/protetikk
  /tannregulering

Slik dannes halitose

Gramnegative anaerobe bakterier finnes i munnhulen, mellom tennene, i tannkjøttlommer samt i groper bakerst på tungen. Disse bakteriene regnes som de største syndebukkene i produksjonen av svovelholdige gasser. Gassene kan også direkte skade omkringliggende vev i munnhulen, og dermed bidra til periodontitt-prosessen.5

De gramnegative anaerobe bakteriene har enzymer (cystein-desulfurase og metionin) som bryter ned aminosyrer til svovelholdige gasser (flyktige svovelforbindelser), som deretter oppfattes som halitose i utåndet luft.

De illeluktende flyktige svovelforbindelsene består hovedsakelig av hydrogensulfid (H2S), metylmerkaptan (CH3SH) og dimetylsulfid (CH3)2SH. Metylmerkaptan er komponenten av flyktige svovelforbindelser med verst lukt, selv i små mengder, og derfor primærmålet for eliminering.6,7

SB12 – klinisk bevist langvarig effekt mot halitose

SB12 munnskyll

SB12 ble utviklet ved Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Det er et produkt som er patentert over hele verden og gir 12 timers effekt mot halitose. SB12 har en unik og patentert sammensetning av lave konsentrasjoner av sinkacetat (0,3 %) og klorheksidindiacetat (0,025 %). Disse bestanddelene har en synergistisk effekt som muliggjør en langvarig effekt ved forebygging av halitose8. SB12 munnskyll inneholder også 0,05 % eller 0,2 % natriumfluorid.

SB12 kamuflerer ikke halitose, men går til roten av problemet ved å nøytralisere og forhindre dannelsen av svovelforbindelser i munnhulen9. Gode bakterier er viktig og bidrar til å bevare en sunn munn. SB12 forhindrer kun bakteriene i å bryte ned matrester, spytt osv. til illeluktende flyktige svovelforbindelser.

SB12 er testet i flere kliniske studier gjennom gasskromatografisk analyse, halimeteranalyse og organoleptisk skår. 8-12.

Virkningsmekanisme

De aktive ingrediensene i SB12 (sinkacetat og klorheksidindiacetat) forhindrer dannelsen av hydrogensulfid (H2S), metylmerkaptan (CH3SH) og dimetylsulfid (CH3)2SH. Sinkacetat i seg selv eliminerer hydrogensulfid, men er mindre effektivt for metylmerkaptan og dimetylsulfid. Det er derfor det er behov for klorheksidin.

Klorheksidin bryter ned gasser som inneholder svovelmolekyler. Det gjør det lettere for sink å reagere med svovel slik at det dannes uoppløselige sulfider. Når det gjelder metylmerkaptan, er svovel så tett bundet at sink alene ikke er i stand til å binde svovelen. Tilsetningen av klorheksidin bryter imidlertid ned metylmerkaptan og dimetylsulfid, slik at sink binder seg og danner luktfrie uoppløselige sulfider. Klorheksidin har også en unik evne til å klebe seg fast til munnslimhinnen, tungen og tennene, og dermed gi en langvarig effekt.

Kombinasjonen av sink og klorheksidin har en synergistisk effekt på halitose. Det betyr også at de aktive ingrediensene i SB12 virker i harmoni og er effektive i svært lave konsentrasjoner. Takket være de optimale lave konsentrasjonene av sinkacetat og klorheksidin, unngår brukere vanlige bivirkninger som ellers er forbundet med bruk av disse ingrediensene i høye konsentrasjoner.8-12