Inneholder SB12 fluor?

Ja den blå og den grønne flasken inneholder 0,05% og den som heter Duo inneholder 0,2% fluor.