Har SB12 blitt testet på dyr?

Nei, ingen av ingrediensene i SB12 har blitt testet på dyr.