Fører bruk av SB12 til misfarging tennene?

Nei, bruk av SB12 vil IKKE føre til misfarging av tennene. Det er helt trygt å bruke SB12 over lang tid.